Mijn favorieten

Agrarische taxatie

Onroerend goed kent veel verschillende types: melkveebedrijf, woning, villa, landhuis, boerderij, kwekerij, manege, landerij, ect. Er zijn misschien wel evenveel waardebegrippen. 

Iedereen kent het woord ‘verkoopwaarde’, al wordt deze door koper en verkoper vaak al heel verschillend opgevat. De praktijk werkt het meest met het begrip ‘marktwaarde’. De belastingwetten werken met de ‘waarde in het economisch verkeer’, de ‘going concern waarde’ en de ‘verpachte waarde’, de overheid gebruikt bij onteigening het begrip ‘volledige schadeloosstelling’ en de bank rekent op haar beurt met de ‘executiewaarde’, etc. 

De agrarische makelaars/taxateurs, mede gevestigd aan de Westwal 34 in Leerdam, kennen jouw belang. Zij weten welk rapport voor jouw situatie geschikt is en of je überhaupt wel behoefte hebt aan een rapport. Soms heb je voldoende aan een realistische, objectieve kijk op de waarde van het object. In een later verkoop-/aankoopproces blijf je dan met de voeten op de vloer.
 

Hoe gaan we te werk bij een taxatieopdracht?

Het proces is grofweg in te delen in een aantal stappen:

  1. Jij of jouw adviseur neemt contact met ons op. We bespreken het doel van de taxatie: waarover en waarom heeft een waardering nodig. Gezamenlijk stellen we vast of er onderdelen fiscaal ‘in bedrijf’ of juist privé zijn (om onnodig werk te voorkomen). Een afspraak is daarna snel gemaakt;
  2. Je ontvangt een schriftelijke opdracht (meestal per email of post);
  3. Ter voorbereiding van de opname ter plaatse en het gesprek worden kadastrale leggers en kaarten door ons opgevraagd bij het Kadaster, maar ook vaak informatie uit het bestemmingsplan.
  4. De opname is een bezoek ter plaatse van het te taxeren object. De aard en kwaliteit van de gebouwen of grond zijn belangrijk, maar ook hoe het object is gelegen.
  5. Nader onderzoek van het object houdt o.a. in onderzoek naar de juridische bepaaldheid, omgevingsfactoren, transacties uit het (recente) verleden via het Kadaster, de NVM en ons eigen bestand, bestemmingsplanvoorschriften en eventueel toekomstige wijzigingen daarop.
  6. Alle voorgaande informatie wordt op kantoor geanalyseerd en verwoord. De te taxeren waarde wordt bepaald en berekend. De ervaring en kennis van onze taxateurs is hierbij van groot belang. Van het totaal wordt een taxatierapport samengesteld, zodanig dat alles wat van belang is, wordt genoemd.
  7. Desgewenst sturen we je en/of jouw accountant of adviseur eerst een concept taxatierapport toe. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd waarna wij je het definitieve taxatierapport digitaal toesturen.

De specialiteit van onze agrarische makelaars richt zich met name op objecten in het buitengebied. Hiermee onderscheiden wij ons van collega-makelaars die veelal alleen werkzaam zijn binnen de bebouwde kom. Onze taxateurs beschikking over de juiste inschrijvingen in de verschillende registers: www.nrvt.nl (Nederlands register) en www.tegovanetherlands.nl (Recognised European Valuer – REV).
 

Wil je meer weten? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met ons kantoor via (0345) 599 394.

Peter-Jan de Jong

Agrarisch makelaar en onteigeningsdeskundige

VERKOPEN? BEL ONS!

Succesvol verkopen?

Een succesvolle verkoop begint met een vrijblijvend adviesgesprek door dé NVM makelaar van Van den Berg.


Kennismaken? Graag!

Neem contact op via (0345) 599 394, loop even binnen in ons kantoor aan de Westwal in Leerdam of plan hier direct een afspraak in.