Mijn favorieten

Agrarische taxatie

Onroerend goed kent veel verschillende types: woning, villa, landhuis, boerderij, kwekerij, manege, landerij, ect. Er zijn misschien wel evenveel waardebegrippen.

Iedereen kent het woord ‘verkoopwaarde’, al wordt deze door koper en verkoper vaak al heel verschillend ingeschat. De Belastingdienst werkt met de ‘waarde in het economisch verkeer’, de ‘going concern waarde’ en de ‘verpachte waarde’, de overheid gebruikt bij onteigening het begrip ‘volledige schadeloosstelling’ en de bank rekent op haar beurt met de ‘executiewaarde’, etc.
 
De agrarische makelaars/taxateurs, mede gevestigd aan de Westwal 34 in Leerdam, kennen uw belang. Zij weten welk rapport voor uw situatie geschikt is en of u überhaupt wel behoefte heeft aan een rapport. Soms heeft u voldoende aan een realistische, objectieve kijk op de waarde van het object. In een later verkoop-/aankoopproces blijft u dan met de voeten op de vloer.
 
Hoe gaan we te werk bij een taxatieopdracht?
 
Het proces is grofweg in te delen in een aantal stappen:

  • U of uw adviseur neemt contact met ons op. We bespreken het doel van de taxatie: waarover en waarom heeft een waardering nodig. Een afspraak is dan snel gemaakt.
  • Ter voorbereiding van de opname ter plaatse en het gesprek worden kadastrale leggers en kaarten door ons opgevraagd bij het Kadaster.
  • De opname is een bezoek ter plaatse van het te taxeren object. De aard en kwaliteit van de gebouwen of grond zijn belangrijk, maar ook hoe het object is gelegen. Gezamenlijk stellen we vast welke onderdelen fiscaal ‘in bedrijf’ zijn.
  • Nader onderzoek van het object houdt o.a. in onderzoek naar de juridische bepaaldheid, omgevingsfactoren, transacties uit het (recente) verleden via het Kadaster, de NVM en ons eigen bestand, bestemmingsplanvoorschriften en eventueel toekomstige wijzigingen daarop.
  • Alle voorgaande informatie wordt op kantoor geanalyseerd en verwoord. De te taxeren waardes worden berekend. De ervaring en kennis van onze taxateurs is hierbij van groot belang. Van het totaal wordt een taxatierapport samengesteld; geen langdradig verhaal waar u weinig mee kunt, maar wel zodanig dat alles wat van belang is, wordt genoemd.
  • Desgewenst sturen we u en/of uw accountant eerst een concept taxatierapport toe. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd waarna wij u het definitieve taxatierapport n twee- of drievoud toesturen. De specialiteit van onze agrarische makelaars richt zich met name op objecten in het buitengebied. Hiermee onderscheiden wij ons van collega-makelaars die veelal alleen werkzaam zijn binnen de bebouwde kom. Onze taxateurs beschikking over de juiste inschrijvingen in de verschillende registers. 

Wilt u meer weten? Neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact op met ons kantoor via (0345) 599 394.

 

Peter-Jan de Jong

Agrarisch makelaar en onteigeningsdeskundige